Välinevuokraus loppuu 12/2023. Vuokraa koko studio laitteineen tuotantoosi, tai meidät tekemään kuvauksesi soittamalla numeroon 0400 516 716

www.vuokrakamera.fi

Stadin Mustavalkoinen Oy, Johanneksentie 8C, 00120 Helsinki

Välineiden vuokrausehdot 1.6.2020

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Stadin Mustavalkoinen Oy:n (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja asiakkaan (jäljempänä "Vuokralleottaja") välillä, koskien Vuokralleantajan valokuvausvälineistöä (jäljempänä "Kalusto"). Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja ovat jäljempänä yhdessä "Sopijapuolet" ja erikseen "Sopijapuoli".

2. Kaluston vuokraaminen

Vuokralleantaja pidättää oikeudet tuotteiden sisällön muutoksiin. Vuokralleottaja on velvollinen tarkistamaan tuotteiden sisällön ennen vuokrausta. Vuokralleantajan luovuttaessa Kaluston Vuokralleottajalle molemmat Sopijapuolet ovat velvoitettuja tarkastamaan Kaluston sisällön sopimuksen vastaavuuden ja ulkoisen kunnon mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Kalusto vuokrataan virheettömänä ja jos siinä on virheitä, Vuokralleottajan tulee huomauttaa niistä vuokrauksen yhteydessä Vuokralleantajalle. Jos Kalusto lähetetään Vuokralleottajalle kolmannen osapuolen lähettipalvelulla, Vuokralleantaja tarkastaa Kaluston sisällön ja kunnon ennen lähetystä ja Vuokralleottajan tulee tarkastaa lähetystä vastaanottaessa lähetyslaukun sinetin virheetön kunto. Jos sinetti on rikkoutunut tai sitä ei ole, on Vuokralleottajan kieltäydyttävä vastaanottamasta lähetystä. Vuokralleottajan on tällöin otettava välittömästä yhteyttä Vuokralleantajaan asian käsittelemiseksi.Ellei muusta ole Sopijapuolten kesken sovittu, vuokra-aika alkaa kello 14-18 välillä sinä päivänä, jolloin Vuokralleantaja on vahvistanut Kaluston olevan noudettavissa Vuokralleantajan toimipisteestä tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä ja kellonaikana, jolloin vuokrattu Kalusto palautetaan kaikilta osin Vuokralleantaja:n toimipisteeseen. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.Vuokralleantajalla on Vuokralleottajan noutaessa Kalustoa oikeus tarkistaa Vuokralleottajan luottotiedot esim. (muttei rajoittuen) Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä. Vuokralleottajalla on oikeus kieltäytyä vuokraamasta Kalustoa, mikäli hänellä perustelluista syistä on syytä epäillä väärinkäyttöä, tai Vuokralleottajan maksukykyä. Perustelluksi syyksi lasketaan esim. (muttei rajoittuen) Vuokralleottajan luottohäiriömerkintä, aiemmin varaama mutta noutamatta jäänyt Kalusto, Vuokralleottajan noutotilanteessa osoittama kykenemättömyys Kaluston asianmukaiseen käyttöön tai Vuokralleottajan alaikäisyys tai humaltumistila.

3. Kaluston käyttö

Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan vuokraamastaan Kalustosta erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokralleottaja on vastuussa myös muiden Kalustolle vuokra-aikana aiheuttamasta vahingosta. Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään Kalustoa laitteen valmistajan käyttöohjeiden mukaisella tavalla. Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään Kalustoa vain sille tarkoitetulla asianmukaisella tavalla. Vuokralleottaja sitoutuu olemaan vastuussa Kalustosta myös muiden käyttäessä sitä. Vuokralleottaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen vuokrausehdoista sille henkilölle, jolle hän Kaluston luovuttaa. Vuokralleottaja sitoutuu pitämään huolta siitä että vuokrattu Kalusto on jatkuvan valvonnan alla. Kalustoa ei saa jättää lukittuunkaan autoon ilman valvontaa.

4. Vuokralleottajan vastuu Kalustosta sen vuokra-aikana

Vuokralleottaja on vastuussa Kalustosta koko sen vuokra-aikana. Jos Kalustolle tai Vuokralleantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Vuokralleottajan tahallisuudesta, tuottamuksesta tai huolimattomuudesta, Kaluston käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Vuokralleottaja on muutoin rikkonut tämän sopimuksen ehtoja tai käyttänyt tuotetta vastoin sen käyttöohjeessa määriteltyä tapaa, Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantaja:n vahingon sisältäen mahdolliset selvittelykulut, oikeudelliset kulut sekä korjaus- tai hankintakulut Kaluston valmistajan määrittelemän ja kulloinkin voimassa olevan suositushinnan mukaisesti kokonaisuudessaan. Mikäli Kaluston uusmyynti on lakkautettu, Vuokralleottaja on vahinkotapauksessa velvollinen korvaamaan Kaluston samankuntoisen käytetyn laitteen hankintahinnan mukaan. Mikäli Kaluston korjauskustannukset valmistajan valtuuttamassa merkkihuollossa ylittävät 60% uushankintahinnasta, Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Kaluston uudella tuotteella, valmistajan voimassa olevan hinnaston suositushinnan mukaan. Kalustoa ei ole Vuokralleantajan toimesta vuokra-aikana vakuutettu. Vuokralleottajan tulee itse huolehtia Kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta

5. Vuokran maksu

Kaluston vuokra sekä mahdolliset muut kulut maksetaan Kaluston noudon yhteydessä, Vuokralleantajan toimipisteessä. Maksuvälineenä käy pankkikortti, Luottokunnan myöntämä luottokortti, käteinen (valuutta: EUR) tai lasku (mikäli Vuokralleottaja on Suomeen rekisteröity yritys). Vuokralleottaja antaa Vuokralleantajalle oikeuden veloittaa jälkikäteen mahdollisen vuokra-ajan pidennyksen tai ylityksen sekä muut vahingot, joista Vuokralleottaja on vastuussa.

6. Vuokralleantajan velvollisuudet

Vuokralleantaja luovuttaa Kaluston Vuokralleottajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokralleantaja antaa Kalustoa liikkeestä noutamaan tulleelle Vuokralleottajalle riittävän opastuksen ja ohjeet Kaluston käytöstä, täydentäen tarvittaessa ohjeistusta Kaluston valmistajan käyttöoppaalla. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta Vuokralleottaja ei voi vaatia Vuokralleantajalta vahingonkorvausta tai hyvitystä välittömistä tai välillisistä kuluista, joita viivästyminen Vuokralleottajalle on aiheutunut.

7. Vuokralleottajan toimenpiteet virhe-, vahinko-, katoamis- ja varkaustapauksissa

Vuokralleottajan on välittömästi (mihin tahansa vuorokauden aikaan) ilmoitettava Vuokralleantaja:lle Kalustossa ilmenneestä virheestä tai Kalustoa kohdanneesta vahingosta, varkaudesta tai katoamisesta. Vahinkoilmoitukseksi lasketaan tekstiviesti tai puhelu Vuokralleantajan puhelimeen 0400 516 716 tai sähköposti osoitteeseen info@vuokrakamera.fi. Vuokralleottajan on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille epäillystä rikoksesta. Vuokralleantajan on tämän jälkeen ilmoitettava Vuokralleottajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

KALUSTON VIKA- TAI VAHINKOTAPAUKSISSA VUOKRALLEOTTAJA EI SAA ITSE RYHTYÄ PUHDISTUS- TAI KORJAUSTOIMENPITEISIIN. Jos Vuorkalleottaja laiminlyö edellä mainittuja ohjeita hän vastaa Vuokralleantajalle ja/tai Kalustolle syntyneistä vahingoista.

8. Vuokralleantajan vastuu Kaluston virheestä

Jos Kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, Vuokralleottaja voi vaatia virheen oikaisua (korvaava tuote) tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos Kaluston kunnosta johtuva virhe on olennainen Vuokralleottaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos Vuokralleantaja toimittaa tilalle korvaavan Kaluston kohtuullisessa ajassa. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta Vuokralleottaja ei voi vaatia muuta vahingonkorvausta kuin vuokranalennusta.

9. Kaluston palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Kalusto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava Vuokralleantaja:n kanssa. Vuokra-aika päättyy, kun Kalusto on kokonaisuudessaan palautettu Vuokralleantaja:lle tai kun Vuokralleantaja on saanut Vuokralleottajan ilmoituksen Kaluston palauttamisesta Vuokralleantaja:n hyväksymään paikkaan edellyttäen, että Kalusto on palautettu ilmoitettuun paikkaan hyvässä kunnossa. Jos Kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu Vuokralleantaja:n kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Jos Kalusto on asiasta erikseen sopimatta ja Vuokralleottajan ilmoittamatta yli kaksi tuntia myöhässä sovitusta, pidättää Vuokralleantaja oikeuden periä lisävuokraa ylitetystä vuokra-ajasta. Lisäksi jokaisesta alkaneesta ylimääräisestä, varaukseen kuulumattomasta käyttövuorokaudesta Vuokralleantaja perii kaksinkertaisen vuokrahinnan. Jos Kalustoa Vuokralleottajasta johtuvasta syystä ei voida jatkovuokrata korjausten, selvittelyjen tai muun syyn takia, Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa Kalustosta vastaavalta ajalta. Jos Kalustoa ei ole palautettu 7 päivän kuluessa alkuperäisen vuokra-ajan päättymisestä, pidättää Vuokralleantaja itsellään lisäksi oikeuden periä kertyneen vuokrasumman lisäksi tarpeen vaatiessa kyseisen, tai vastaavan välineen ohjevähittäishinnan uutena.

10. Kaluston palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Jos Vuokralleottaja palauttaa Kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, ellei Vuokralleantajan kanssa sovita vuokra-ajan lyhentämisestä.

11. Sopimuksen purkaminen

Vuokralleantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että Vuokralleottaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Vuokralleottaja ei Vuokralleantaja:n arvion mukaan kykene käsittelemään Kalustoa asianmukaisella tavalla. Vuokralleantajan purkaessa vuokrasopimuksen Vuokralleottaja on velvollinen palauttamaan Kaluston viivytyksettä Vuokralleantajalle.

12. Sopimusta koskevat erimielisyydet

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla osapuolten (tai heitä edustavien) kesken. Mikäli erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa Helsingin käräjäoikeudessa.

 

www.vuokrakamera.fi palvelun yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Tämä sopimus sisältää Stadin Mustavalkoinen Oy:n (jäljempänä Ylläpito) verkkopalvelun Vuokrakamera.fi (jäljempänä Palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään Palvelua jäsen (jäljempänä Jäsen) on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Jäsen on jokainen joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi, tai varausta tehdessään ilmoittaa varaukseen henkilötietonsa. Jäsenyys alkaa hetkestä jolloin varaus vahvistetaan.

Ylläpito voi tehdä lisäyksiä, muutoksia tai parannuksia Verkkopalvelun tietoihin ja vuokrattavien tuotteiden hinnastoon. Ylläpito pidättää itsellään oikeuden koska tahansa muuttaa, tehdä lisäyksiä tai poistaa materiaalia Palvelusta kokonaisuudessaan tai osittain. Jos jatkat Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun muutokset on julkistettu tällä sivulla, hyväksyt siten muutokset.

2. Käyttöoikeus

Jäsen saa oikeuden palvelun käyttöön rekisteröityessään käyttäjäksi ja saadessaan käyttäjätunnuksen. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Jäsen vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Jäsen on vastuussa salasanan salassapidosta.

3. Sopimuksen muuttaminen

Ylläpidolla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun välityksellä jäsenelle. Muutokset astuvat voimaan heti. Jäsen hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

4. Sivulinkit

Palvelu voi tarjota sivuillaan linkkejä ulkopuolisille tahoille kuuluville verkkosivuille. Jos käytät näitä linkkejä, poistut Palvelun sivustolta. Palvelulla ei ole vaikutusvaltaa näihin sivustoihin, eikä Palvelu vastaa niiden materiaalista. Suosittelemme, että luet tiedot tällaisten sivustojen yksityisyyden suojasta ennen kuin annat mitään tietoja itsestäsi.

5. Kerätyt tiedot

Kaikki keräämämme henkilötiedot käsitellään henkilötietojen käsittelyä koskevan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Käyttämällä Palvelua hyväksyt, että lähettämäsi tiedot kerätään ja niitä käsitellään näiden ehtojen mukaisesti. Palvelu ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Palvelu ei säilytä sopimuksen tekohetkellä saamiaan henkilötietoja laajemmassa määrin kuin mitä Suomen laki edellyttää lainvoimaiselta vuokrasopimukselta.

c/o Stadin Mustavalkoinen Oy

Johanneksentie 8C

00120 Helsinki

 

Puh. +358 (0)400 516 716

Avoinna ma-pe 9:00-17:00

(tai sopimuksen mukaan)

sähköposti info ät vuokrakamera piste fi

 

 

Vuokraamo


Tietoa meistä


Usein kysyttyäFacebook


Instagram